PARIMATCH ПРОДОВЖУЄ ДОВОДИТИ НЕПРАВОМІРНІСТЬ САНКЦІЙ

Компанія керується виключно правовими нормами України та захищає інтереси українців, які підтримали петицію про зняття санкцій

Санкції РНБО щодо групи компаній Parimatch були накладені безпідставно, що є прямим порушенням Закону України “Про санкціїї” (“Закон про санкції”).


Верховний Суд зазначив, що санкції це “винятковий, тимчасовий, крайній і необхідний (невипадковий) захід”, який застосовується виключно за наявності підстав передбачених Законом про санкції.  Такі підстави мають бути дійсними, підтверджені доказами, та достовірно свідчити про вчинення лише тих дій, які зазначені в статті 3 Закону про санкції, а саме:

1) дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод.

2) резолюції Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй;

3) рішення та регламенти Ради Європейського Союзу;

4) факти порушень Загальної декларації прав людини, Статуту Організації Об’єднаних Націй”.

Рішення РНБО та відповідний указ Президента України не містять жодних підстав застосування санкцій до групи компаній Parimatch відповідно до статті 3 Закону про санкції.
Група компаній Parimatch своїми діями ніколи не створювала реальних чи потенційних ризиків для національних інтересів, національної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України чи будь-якої іншої держави. Група компаній Parimatch не сприяла терористичній діяльності, порушенню прав людини, інтересам українського суспільства та держави. Правомірні дії групи компаній Parimatch не мають жодного причинно-наслідкового зв’язку з окупацією території, експропріацією чи обмеженням прав власності, втратою майна, створенням перешкод для сталого економічного розвитку або повної реалізації громадянами України своїх прав та свобод.

Крім того, немає жодних рішень з боку Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу чи будь-якої іншої міжнародної організації чи установи, які б застосували санкції щодо групи компаній Parimatch або якимось іншим чином поставили б під сумнів її правомірну діяльність.  Також відсутні будь-які факти порушення групи компаній Parimatch Загальної декларації прав людини та Статуту Організації Об’єднаних Націй.

Відповідно до публікацій в ЗМІ до групи компаній Parimatch були застосовані санкції, нібито, через зв’язки з російською федерацією. Однак, така інформація не відповідає дійсності.

По-перше, у структурі власності групи компаній Parimatch немає громадян та/або юридичних осіб російської федерації, які б прямо або опосередковано володіли б часткою в групі або мали б вплив на групу. Крім того, українські компанії Parimatch протягом усього часу володіли ліцензіями на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в Україні, а отже знаходились під наглядом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, яка перевіряє організаторів азартних ігор на предмет наявності бенефіціарних власників або акціонерів громадян або резидентів держави-агресора, що підтверджує відсутність у структурі власності Parimatch громадян або резидентів російської федерації.

По-друге, Parimatch повністю зупинила й до того обмежену співпрацю з російськими компаніям та публічно вийшла з російського ринку у березні 2022 року (тобто на початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну), про що одразу заявила публічно.

Новости Чернигова