Відстрочка працівників від мобілізації: які зміни вніс уряд

До критеріїв критично важливих підприємств додано новий, дев’ятий критерій: здійснення протимінної діяльності

Міністерство економіки внесло зміни до критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки й можуть бронювати працівників. Відповідний наказ було опубліковано 10 серпня.

Працівники критично важливих підприємств можуть мати тимчасову відстрочку від загальної мобілізації. Організація може забронювати своїх працівників, але для цього потрібно відповідати певним критеріям.

Зміни порядку бронювання військовозобов’язаних 

Загалом критеріїв було вісім, і підприємства визначаються такими, що мають важливе значення для галузей національної економіки, якщо вони відповідають хоча б одному з таких критеріїв. Було додано новий, дев’ятий критерій: здійснення протимінної діяльності (надання послуг та/або виконання робіт з гуманітарного розмінування території України).

Крім того, викладено у новій редакції два критерії з новим формулюванням:

1. середня заробітна плата працівників підприємства, установи, організації, що здійснює діяльність у сфері, формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Мінекономіки, має становити:

 • не нижче середньої заробітної плати по країні, помноженої на коефіцієнт 1,5 – для підприємств, установ, організацій, які мають середню кількість застрахованих осіб – працівників не менше 50 осіб;
 • не нижче середньої заробітної плати по країні, помноженої на коефіцієнт 3 – для підприємств, установ, організацій незалежно від кількості застрахованих осіб – працівників.

2. провадження діяльності на території трьох і більше областей України, у сфері формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Мінекономіки, що підтверджується документами на право власності або оренду нерухомого майна, а також витягом з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами за місцезнаходженням філії, представництва, іншого відокремленого підрозділу.

Відстрочка від мобілізації

Бронювання військовозобов’язаних працівників – це надання тимчасової відстрочки (до шести місяців) від мобілізації (призову) ключовим працівникам підприємства, компанії, установи чи організації, які працюють у компаніях і є критично важливими для забезпечення їх стабільного функціонування.  

Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.

Згідно з порядком бронюванню підлягають керівники та заступники, а також 50 % від кількості (на дату подання списку) військовозобов’язаних працівників, що працюють: 

 • на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);
 • на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;
 • на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. 

Критично важливі підприємства

Підприємства, установи, організації визначаються такими, що мають важливе значення для галузей національної економіки, якщо вони відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

 • здійснення підтримки та супроводження інвестиційних проєктів відповідно до рішення КМУ або Мінекономіки;
 • здійснення відповідно до законів реалізації державної політики, за формування якої відповідає Мінекономіки;
 • отримання фінансової державної підтримки у вигляді грантів згідно з Законом України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», Порядком реалізації експериментального проєкту щодо надання на конкурсних засадах фінансової підтримки стартапам в Україні, зокрема у сфері інформаційних технологій;
 • виконання робіт та надання послуг для Мінекономіки на підставі договорів (угод, меморандумів, контрактів), укладених на строк не менше шести місяців;
 • перебування у сфері управління Мінекономіки та виконання державних замовлень;
 • середня зарплата працівників підприємства, установи, організації, що здійснює діяльність у сфері, формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Мінекономіки, становить не нижче середньої зарплати по країні, помноженої на коефіцієнт 1,5;
 • провадження діяльності на території трьох і більше областей України у сфері, формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Мінекономіки;
 • провадження виду виробництва або надання послуг, яке забезпечує потреби інших підприємств, установ, організацій у матеріально-технічних ресурсах, сировині та матеріалах, комплектувальних виробах, відсутність яких призведе до повного зупинення виробництва продукції або надання послуг, у сфері, формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Мінекономіки;
 • здійснення протимінної діяльності (надання послуг та/або виконання робіт з гуманітарного розмінування території України).

Раніше повідомлялося, що уряд удосконалив порядок бронювання військовозобов’язаних.