ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ – INVITATION FOR TENDER

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ – INVITATION FOR TENDER

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

Україна

Модернізація системи централізованого
теплопостачання м. Ніжина

 

NIZ-1 «Проєктування, постачання та монтажні роботи по реконструкції
(з’єднанню) місцевих мереж централізованого теплопостачання в одну об’єднану та
заміна магістральних підземних трубопроводів ЦТП діаметром 150 та 200 мм»

Це Запрошення до участі у тендері слідує за
Загальним оголошенням про закупки для цього проекту, яке було опубліковане 01
травня 2024 року
на веб-сайті НЕФКО у розділі Оголошення про закупівлі (http://www.nefco.int)

Управління житлово-комунального господарства та будівництва
Ніжинської  міської ради (код ЄДРПОУ
32009931)
надалі – «Замовник», має намір використати
частину коштів фінансування, отриманого від Європейського Союзу (далі «ЄС»)
через розпорядника Фонду Північну Екологічну Фінансову Корпорацію (НЕФКО) на
оплату витрат по проєкту «Модернізація системи централізованого теплопостачання
м. Ніжина». Проєкт фінансується в рамках програми ЄС
“Відновлення об’єктів критичної інфраструктури, Компонент 2”.

Замовник  цим запрошує Підрядників подавати свої
запечатані тендерні пропозиції для отримання Контракту: NIZ-1 «Проєктування,
постачання та монтажні роботи по реконструкції (з’єднанню) місцевих мереж
централізованого теплопостачання в одну об’єднану та заміна магістральних
підземних трубопроводів ЦТП діаметром 150 та 200 мм».

Тендерні пропозиції повинні подаватись у валюті
– євро без ПДВ.

Очікуваний бюджету
контракту – до 1 716 000 євро без ПДВ.

Для
Робіт, що будуть поставлятися за цим проєктом та фінансуються за рахунок
гранту, передбачено звільнення від оподаткування у відповідності з порядком, визначеним
постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року №153 «Про створення
єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної
допомоги». Підрядник, з яким буде укладено контракт (контракти), буде
зобов’язаний щомісячно до 20 числа складати та подавати до органу Державної
податкової служби (в письмовому та електронному вигляді), в якому перебуває на обліку як платник
податків,  інформаційне підтвердження придбання товарів,
робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги
відповідно до умов Контракту.

Тендери щодо контрактів, які фінансуються
НЕФКО, є відкритими для фірм/осіб з будь-якої країни.

Щоби бути кваліфікованим для присудження
контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступним мінімальним вимогам:

• Учасники тендеру повинні задовольняти вимогам
правомочності, викладеним в Інструкціях для Учасників тендеру;

• Середній річний дохід за останні чотири
(4) роки (2020-2023 роки)
  має
перевищувати  1 500 000 євро в
еквіваленті. У разі якщо на тендер подається СПКА, лідируючий партнер має
продемонструвати не менше 50% відповідності даному критерію;

• Учасник тендеру має продемонструвати, що він
має доступ  або має у наявності ліквідні
активи, необтяжені реальні активи, кредитні лінії чи інші фінансові
інструменти, достатні для  забезпечення
потреб в оборотних коштах для виконання Контракту, що оцінюються у сумі, яка
становить не менше, ніж тридцять відсотків (30%) від ціни тендерної
пропозиції Учасника
, беручи до уваги зобов’язання Учасника у інших
укладених контрактах та/або контрактах, що мають бути укладені. У разі якщо на тендер подається СПКА, лідируючий
партнер має продемонструвати не менше 50% відповідності даному критерію;

• Сумарна вартість  щонайменше трьох (3) найкращих контрактів,
подібних до пропонованого, що були повністю та успішно завершені Учасником,
протягом останніх п’яти (5) років (2019-2023 р.р.) становить не менше: 1 500
000 євро
, вартість кожного окремого контракту повинна бути не менше 400
000 євро
. У разі якщо на тендер
подається СПКА, лідируючий партнер має продемонструвати не менше 50%
відповідності даному критерію, подати 2 контракти, а партнер/член СПКА –
принаймі один (1) контракт згідно з критерієм С.

• Невиконання контракту Учасником тендеру
(включаючи партнерів/членів СПКА, якщо Учасник представлений СПКА) не відбулося
протягом останніх трьох (3) років (2021 – 2023 рр.) на основі
інформації, наданої в Розділі III, Тендерні форми (Замовник залишає за собою
право перевірити правильність наданої інформації, використовуючи інші джерела);

• Усі судові провадження проти Учасника, що
очікують на розгляд (включаючи партнерів/членів, якщо Учасник представлений
СПКА), загалом не повинні становити більше тридцяти (30) відсотків
від сукупного чистого капіталу Учасника, базуючись на інформації, наданій у
Розділі III “Тендерні форми” (Замовник залишає за собою право перевірити
правильність повідомленої інформації, використовуючи інші джерела);

• Учасник тендеру повинен продемонструвати, що він
(одна юридична особа або партнер/член СПКА або відповідний Субпідрядник) має в
наявності весь персонал для виконання необхідних робіт;

 •
Учасник тендеру повинен продемонструвати, що він має персонал для ключових
посад, які відповідають Кваліфікаційним вимогам, наведеним в Тендерних
документах;

• Учасник тендеру повинен продемонструвати, що
він має обладнання та техніку, які відповідають кваліфікаційним вимогам та
кількості, наведеним в Тендерних документах.

Тендерні документи можуть бути отримані
безоплатно від офісу за адресою, вказаною нижче, після отримання письмового
запиту від потенційного учасника тендеру.

Після отримання письмового запиту від
потенційного учасника тендеру документи будуть негайно відправлені електронною
поштою у форматі PDF та MS  Word, проте відправник
не несе відповідальності за втрату чи пізню доставку відправлення. У разі
розходження між версіями документів в PDF та MS Word форматах, версія PDF буде
переважати.

Усі тендерні пропозиції
повинні супроводжуватися Декларацією про забезпечення тендеру. Форма Декларації
про надання тендерного забезпечення міститься в Тендерній документації. Основна
мета надання Декларації про забезпечення тендеру – переконатися, що учасники
тендеру серйозно ставляться до своєї участі в тендері.

При підготовці тендерної пропозиції, Учасники
тендеру мають врахувати, що роботи по цьому контракту орієнтовно будуть
розпочаті у вересні 2024 року та повинні бути завершенні не пізніше вересня
2025 року.

Тендерні пропозиції повинні бути надіслані за
адресою, вказаною нижче протягом 40 днів з дня оголошення
тендеру, до  11 год. 00 хв.,  14 серпня 2024 року за київськи часом,
після чого вони будуть відкриті в присутності тих представників Учасників
тендеру, які виявлять бажання бути присутніми при відкритті.

Перед-тендерна зустріч для Учасників тендеру із
представниками Замовника для обговорення технічних та процедурних питань
відбудеться 11 год. 00 хв., 24 липня
2024 року за київським часом
у приміщенні  Управління
житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської  міської ради за адресою: вул. Прощенка
Станіслава, 20, 16600 м.Ніжин, Чернігівська область, Україна
або можна буде
приєднатись через відеоконференцію (посилання буде надіслано електронною поштою
заздалегідь 
всім учасникам, які запросили та отримали Тендерний документ від
Замовника та попередньо зареєструвалися для участі в перед- тендерній зустрічі).  Мета зустрічі – прояснити запити та
відповісти на будь-які питання, які можуть виникнути на цьому етапі.

Для попередньої реєстрації на участь у
перед-тендерній зустрічі, будь ласка, зв’яжіться з нами.

 

 Потенційні Учасники тендеру можуть отримати
додаткову інформацію, а також ознайомитися та отримати тендерну документацію за
адресою:

Контактна особа: Сіренко Світлана Анатоліївна,
заступник начальника управління житлово – комунального господарства та
будівництва Ніжинської міської ради / заступник Голови ГРП

Адреса: 16600, м. Ніжин, Чернігівська область,
вул. Прощенка Станіслава, 20.        

Телефон: +38068 814 0412, Email: ugkgtab@ukr.net  та ugkgtab@i.ua

 

 

Дата:
09.07.2024

INVITATION FOR TENDER

Ukraine

Modernization of the centralized heating system of Nizhyn City

 

NIZ-1Design, supply, and installation works on reconstruction (unification) of local district heating networks in one combined and replacement of main underground DH pipelines of diam.150 and diam.200 mm.

This Invitation to Tender follows the General Procurement Notice for this project, published on May 1, 2024, on the NEFCO website under Procurement Notices (http://www.nefco.int).

Department of Housing and Communal Services and Construction of Nizhyn City Council (EDRPOU code 32009931),  hereinafter referred to as the “Purchaser,” intends to use a portion of the funding received from the European Union (hereinafter “EU”) through the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), to cover expenses for the project “Modernization of the Centralized Heating System of Nizhyn City.”

The project is financed under the EU program “Restoration of Critical Infrastructure, Component 2.”

The Purchaser hereby invites Contractors to submit their sealed tender proposals for the Contract: NIZ-1 Design, supply, and installation works on reconstruction (unification) of local district heating networks in one combined and replacement of main underground DH pipelines of diam.150 and diam.200 mm.

Tender proposals must be submitted in Euros without VAT.

The expected contract budget is up to 1,716,000 Euros without VAT.

For the Works to be supplied under this project and financed by the grant, tax exemptions are provided in accordance with the procedure established by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated February 15, 2002 No. 153 “On the creation of a single system for attracting, using, and monitoring international technical assistance.” The Contractor(s) awarded the contract(s) will be required to monthly, by the 20th day, submit to the State Tax Service (in written and electronic form), where registered as a taxpayer, information confirming the purchase of goods, works, and services under the preferential regime using international technical assistance funds, in accordance with the Contract terms.

Tenders for contracts financed by NEFCO are open to firms/individuals from any country.

To qualify for contract award, Tenderers must meet the following minimum requirements:

• Tenderers must meet the eligibility requirements outlined in the Instructions for Tenderers;

• The average annual income for the last four (4) years (2020-2023) must exceed 1,500,000 euros or equivalent. In case of a consortium, the lead partner must demonstrate at least 50% compliance with this criterion;

• The Tenderer must demonstrate that they have access to or possess liquid assets, unencumbered real assets, credit lines, or other financial instruments sufficient to meet working capital requirements for executing the Contract, evaluated at a minimum of thirty percent (30%) of the Tenderer’s proposal price, taking into account the Tenderer’s obligations under other contracts already awarded and/or to be awarded. In case of a consortium, the lead partner must demonstrate at least 50% compliance with this criterion;

• The combined value of at least three (3) best similar contracts completed fully and successfully by the Tenderer in the last five (5) years (2019-2023) amounts to at least 1,500,000 euros, with each individual contract being no less than 400,000 euros.

In the case of a joint venture (JV) submission, the lead partner must demonstrate at least 50% compliance with this criterion and submit 2 contracts, while the partner/member of the JV must submit at least one (1) contract in accordance with criterion C.

• The Tenderer (including consortium partners/members if the Tenderer is represented by a consortium) has not defaulted on a contract within the last three (3) years (2021-2023), based on information provided in Section III, Tender Forms (the Purchaser reserves the right to verify the accuracy of the information provided using other sources);

• All legal proceedings against the Tenderer pending (including consortium partners/members if the Tenderer is represented by a consortium) should not exceed thirty percent (30%) of the Tenderer’s total net worth, based on information provided in Section III, Tender Forms (the Purchaser reserves the right to verify the accuracy of the information provided using other sources);

• The Tenderer must demonstrate that they (as a legal entity or consortium partner/member or relevant Subcontractor) have the necessary personnel for performing the required works;

• The Tenderer must demonstrate that they have personnel for key positions that meet the Qualification requirements stated in the Tender documents;

• The Tenderer must demonstrate that they have equipment and machinery that meet the Qualification requirements and quantity specified in the Tender documents.

Tender documents can be obtained free of charge from the office at the address below, upon receipt of a written request from the potential tender participant. Upon receipt of a written request from the potential tender participant, the documents will be promptly sent via email in PDF and MS Word formats; however, the sender shall not be liable for loss or late delivery of the dispatch. In case of discrepancies between the versions of the documents in PDF and MS Word formats, the PDF version shall prevail.

All tenders must be accompanied by a Tender-Securing DeclarationThe form of Tender-Securing Declaration is
provided in the Tender documents. The main purpose of providing Tender-Securing Declaration is to ensure that
the tenderers are serious about their participation.

When preparing the tender proposal, participants should consider that the work under this contract is tentatively scheduled to begin in September 2024 and must be completed no later than September 2025.

Tender proposals must be sent to the address specified below, by 11:00 AM (Kyiv time), August 14, 2024, after which they will be opened in the presence of those representatives of the tender participants who wish to attend.

A Pre-Tender meeting for Tenderers with Employer representatives to discuss technical and procedural issues will be held in the building of the Department of Housing and Communal Services and Construction of Nizhyn City Council at Proschenka Stanislava Street, 20, 16600, Nizhyn City, Chernihiv Region, at 11:00 AM (Kyiv time), on July 24, 2024. Also, it will be possible to join the meeting via video conference (a link to the online platform will be provided in advance to all participants who have requested and received the Tender Document from the Employer and have pre-registered for participation in Pre-Tender meeting). The purpose of the meeting will be to clarify issues and to answer questions on any matter that may be raised at that stage.

To pre-register for participation in Pre-Tender meeting please contact us.

Potential tender participants may obtain additional information and familiarize themselves with and obtain tender documentation at:

Contact person: Svitlana Sirenko, Deputy Head of the Department of Housing and Communal Services and Construction of Nizhyn City Council / Deputy Head of the PIU

Adress: Proschenka Stanislava Street, 20, 16600, Nizhyn City, Chernihiv Region.

Tel:         +380688140412

Email: [email protected]  and [email protected]

 

Date: July 09, 2024

  Хочете отримувати цікаві новини найпершими? Підписуйтесь на наш Telegram

 

Источник

Новости Чернигова